Skolas jauno slēpotāju panākumi Latvijas Neredzīgo sporta savienības slēpošanas čempionātā

1.februārī atklājās Latvijas Neredzīgo sporta savienības sportiskā sezona. Slēpošanas sacensībās, kuras norisinājās Rīgas Lucavsalas slēpošanas trasē atzīstamus panākumus sasniedza mūsu skolas audzēkņi, kuri vīriešu vecākajā grupā izcīnīja 2. un 3.vietas (Deniss Ovsjaņņikovs un Jānis Putniņš), bet sieviešu grupā viss goda pjedestāls mūsējām- 1. Sindija Dace Knoka; 2. Elīza Kupruka; 3.Aigija...

Turpināt lasīt

Karjeras atbalsta pasākums – LNB bibliotekas apmeklējums

2019. gada 31. janvārī 7. klašu skolēni ar skolotāju S. Kokinu apmeklēja Neredzīgo bibliotēku. Direktores A. Jākobsones pavadībā skolēni iepazinās ar profesijas- bibliotekārs daudzveidīgo un neparasto darbu. Tika apskatīts metodiskais kabinets, apmeklēta Braila nodaļa, kurā nodaļas vadītāja G. Bite iepazīstināja ar nodaļas specifiku, perspektīvēm nākotnē. Visinteresantākā skolēniem bija iepazīšanās ar...

Turpināt lasīt

Tikšanās ar grāmatas “Mans draugs Mārtiņš Freimanis” autori Daigu Mazvērsīti

30. janvārī skolā notika tikšanās ar muzikoloģi Daigu Mazvērsīti. Viņa ir sarakstījusi grāmatu par mūžībā aizgājušo dziedātāju Mārtiņu Freimani, Mūsu skolas audzēkņi savukārt divas reizes ir veidojuši uzvedumus ar viņa dzeju no krājuma “Zālīte truša dvēselei”, kā arī rakstījuši esejas par viņu. Tāpēc arī esam pieminēti grāmatā un saņēmuši to...

Turpināt lasīt

Izteiksmīgās runas konkurss “Tinam dzeju kamolā”

30. janvārī sākumskolas un “C” klašu skolēni tina dzeju kamolā. Ar saviem jaukajiem priekšnesumiem iepriecināja un pārsteidza žūriju, klausītājus. Radoši, priecīgi, drosmīgi, tēlaini, talantīgi skanēja dzejoļi skolēnu izpildījumā. Satīt dzeju kamolā skolēniem palīdzēja pasākuma organizatores un vadītājas skolotājas Dzintra Pokule, Airita Buša un skolēnu klašu audzinātājas. Konkursa foto galerijā

Turpināt lasīt

Lasi un vērtē

2019. gada 22. janvāra pēcpusdienā Strazdumuižas internātvidusskolas 220. kabinetā pulcējās mūsu 1., 2., 3., 4. klašu (1. un 2. grupas) audzēkņi kopā ar savu 1. grupas audzinātāju Kristīni Saliņu un 2. grupas audzinātāju Daci Izotovu uz bērnu lasīšanas veicināšanas programmas ,,Lasi un vērtē” ietvaros pasākumu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieces Valdas...

Turpināt lasīt