Vecāku sapulce

3. februārī skolā tika organizēta vecāku sapulce. Direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Rozīte klātesošos informēja par skolas darba aktualitātēm. Aktualizēja normatīvo aktu svarīgākos jautājumus. Izstāstīja par jauninājumiem izglītības sistēmā, tas ir- kompetenču pieeju. Metodiķe Dzintra Pokule iepazīstināja ar metodisko izstrādni “Ēdiena izvietošana šķīvī”. Psiholoģe Ilona Gintere informēja par izmaiņām piesakoties...

Continue reading

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs”

Mūsu skolas 8.-10. klašu izglītojamie apmeklēja Latvijas Energoefektivitātes centru Jūrmalā un iepazinās ar elektroenerģijas ražošanas veidiem mūsdienās, tika veidota izpratne par elektroenerģijas ekonomisku izmantošanu, energoefektivitāti, kā arī ar savu iespēju apzināšanu elektroenerģijas efektivitātes izmantošanā. Tika radīts priekštats par enerģētiķa darbu un profesijām , kas saistītas ar enerģijas ražošanu. Centra apmeklējums...

Continue reading

Latvijas Neredzīgo Sporta savienības turnīrs Šaudounā

Šī gada 27. un 28. janvārī mūsu skolā notika Latvijas Neredzīgo Sporta savienības pirmais posms Šaudounā. Turnīrā piedalījās arī Strazdumuižas internātvidusskolas skolēni: Deniss Ovsjaņņikovs, Aigija Tērauda, Artūrs Korjaks, Alise Mālere. Neveiksmīgs turnīrs bija priekš mūsu meitenēm, kuras savā starpā cīnījās par uzvaru lai noskaidrotu, kura būs 21. vietā un, kura...

Continue reading

Ziemas prieki

Beidzot janvāris mūs ir palutinājis ar sniegu. Par silto, bet vēl sniegoto ziemas laiku līksmo sirdis gan maziem, gan lieliem. Ir pienācis laiks pikoties un uzcelt sniegavīru. 2018. gada 25. janvārī 1., 2. grupu un grupas ,,Saulītes” audzēkņi savu pēcpusdienas audzinātāju Kristīnes Saliņas, Aijas Jozefas un Daces Izotovas vadībā pulcējas...

Continue reading

Barikāžu laiks 15.01.- 20.01.2018.

Barikāžu vēsturiskā nozīme – barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim. Plašākā nozīmē šis apzīmējums var tikt attiecināts uz laika periodu līdz 1991. gada 21.augustam, kad notika pēdējais OMON...

Continue reading