Komentāru nav

“BlindArt” grāmatas “Zeķu Zagļa medības” projekts

Grāmatas par Zeķu zagli iepakotas un apsietas ar lentēm Bērni un pieaugušie sēž grāmatnīcā. Vīrietis priekšā stāsta.

“BlindArt” ir sociālās uzņēmējdarbības ideja, kuras mērķis ir sniegt atbalstu vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, iedvesmot viņus uz lielākiem mērķiem un veidot labvēlīgu vidi sociālās uzņēmējdarbības attīstībai.
Tāds projekts Latvijā un mūsu skolā tiek realizēts pirmo reizi.
15. decembrī Rozes grāmatnīcā Tirdzniecības centrā Spice notika grāmatas “Zeķu Zagļa medības” atvēršanas svētki. Grāmata ir četrās daļās, tā izveidota ar taustāmiem attēliem. Grāmatas ir izveidotas arī paralēli ar tekstu Braila rakstā. Pašreiz šādu grāmatu ir ierobežots skaits, tās ir saņēmusi Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.

Bērni skatās un tausta grāmatu zīmējumus. Bērna rokas braila grāmatā lasa tekstu.

Grāmatas ilustrācijas ir iepazīstamas gan ar redzi, gan tausti un teksts ir izvietots tā, lai tas atrastos vienā lapas atvērumā pat grāmatās ar Braila druku. Grāmata ir paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem, lai iepazītos ar Braila alfabētu, apgūtu un nostiprinātu lasītprasmes. Ar interesi grāmatu lasa un ilustrācijas iepazīst gan ar redzi gan ar tausti sākumskolas bērni un arī pamatskolas bērni, novērtējot iespēju nostiprināt lasītprasmi. Tā labi noder lasīšanai ģimenē kopā ar vecākiem, radiniekiem un mazākajiem brāļiem un māsām.
Grāmata ar oriģinālu tekstu un taustāmiem attēliem, kuras veidotāji ir neredzīgi un vājredzīgi pieaugušie teksta autori un ilustrāciju veidotāji vājredzīgi un neredzīgi bērni Latvijā izdota pirmo reizi. Projektā vienā kopējā grāmatā tika apvienotas daudzu neredzīgu un vājredzīgu cilvēku radošās prasmes par ko plašāk var izlasīt 1., 2., 3. un 4. grāmatas beigās.

Bērni grāmatnīcā sēž un klausās stāstīto, vairāki pieaugušie stāv. Bērni pie galda skatās grāmatas.

Prezentācijā piedalījās projekta BlindArt organizatori, autori un interesenti. Pieaugušie autori pārstāv Latvijas Neredzīgo biedrību. Bērni autori ir vājredzīgi un neredzīgi skolēni no Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra, kas pasākumā ieradās skolotāju – darbu vadītāju Andas Mazvērsītes, Baibas Pikas un metodiķes Terēzas Landras pavadībā. Pasākuma dalībniekus sagaidīja efektīgs un garšīgs pārsteigums – Torte ar uzrakstu – “Zeķu zagļa medības”.

Skolēni pie galda skatās grāmatas, tālāk sieviete rāda grāmatas kādam vīrietim. Skolotāja Baiba Pika ar diviem skolēniem pie grāmatu stenda.