MĀKSLA.radīt.SAJŪTAS

“MĀKSLA.radīt.SAJŪTAS.” ir projekts, kas tapis programmas “Bridge It” ietvaros un ir radīts bērniem ar redzes traucējumiem Strazdumuižas internātvidusskolā. Projekta mērķis bija radīt interaktīvas nodarbības, kas būtu balstītas uz dažādām maņām un sajūtām. Oktobrī “MĀKSLA.radīt.SAJŪTAS.” kopā ar vairākiem draugiem devās uz Strazdumuižu un radīja 4 nodarbības 1.klases skolēniem. Ko mēs darījām...

Turpināt lasīt

Akcija Hiperboliskās plaknes un ilgspējības tīkli.

Skolas audzēkņi un pedagogi 2014. gada janvārī iesaistījās hiperbolisko plakņu tamborēšanas akcijā. Gandrīz divi simti iedzīvotāji no visas Latvijas uztamborēja pa gaišam plaknes gabaliņam „balto domu mākonim”, tādējādi vienlaikus radot akcijas dalībnieku sociālo tīklu. Šīs akcijas iniciatore ir latviešu matemātiķe, matemātikas vēsturniece un māksliniece Daina Taimiņa.

Turpināt lasīt

Mirdzas Kļavas darbi Strazdumuižas internātvidusskolā

Mirdzas Kļavas 90 gadu dzimšanas dienai veltīta temperas gleznojumu izstāde. Autore ir 14 bērnu un jauniešu grāmatu autore. Ir sadarbība ar mūsu skolas skolēniem 5. klases skolēni ir apmeklējuši autori mājās un pārrunājuši viņus interesējošus jautājumus par bērnu grāmatām. Autore skolai ir dāvinājusi vienu darbu "Paletes ziedi" .

Turpināt lasīt

Agrīnā rehabilitācija no 2. – 4. jūnijam

No 2. līdz 4. jūnijam skolā notika agrīnās rehabilitācijas programma vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Agrīnās rehabilitācijas programma vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ir atbalsta sistēma, kas sniedz sociālo, medicīnisko un pedagoģisko atbalstu ģimenēm visā Latvijā, kuras audzina vājredzīgus un neredzīgus bērnus agrīnajā un pirmsskolas vecumposmā.   Agrīnās rehabilitācijas programmas komandas sastāvā...

Turpināt lasīt

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskie jautājumi iekļaujošās izglītības kontekstā

No 19. marta līdz 21. martam skolā tika organizēti tālākizglītības kursi „Vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskie jautājumi iekļaujošās izglītības kontekstā”, kurā piedalījās pirmskolas,  vispārizglītojošo, speciālo skolu pedagogi no Latvijas un Latvijas Neredzīgo biedrību rehabilitācijas centu darbinieki.

Turpināt lasīt