Vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskie jautājumi iekļaujošās izglītības kontekstā

No 19. marta līdz 21. martam skolā tika organizēti tālākizglītības kursi „Vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskie jautājumi iekļaujošās izglītības kontekstā”, kurā piedalījās pirmskolas,  vispārizglītojošo, speciālo skolu pedagogi no Latvijas un Latvijas Neredzīgo biedrību rehabilitācijas centu darbinieki.

Turpināt lasīt