Komentāru nav

Jaunas pasažieru automašīnas piegāde

Jaunas pasažieru automašīnas piegāde Strazdumuižas internātvidusskolai – attīstības centram vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

Nolikums