No comments yet

Tematisks pasākums “Eiropas erudīts”

Lai apliecinātu tādas Eiropas Savienības pamata vērtības kā cieņu, sadarbību, solidaritāti un vienlīdzību un draudzīgā pulkā visi kopā atzīmētu Eiropas dienu, 2024. gada 9. maijā mūsu skolas 305.A kabinetā tika rīkots tematisks pasākums – viktorīna “Eiropas erudīts” 3. – 8. klasēm. Pasākumā tika stiprināta izpratne par mūsu kā eiropiešu izaugsmes iespējām, kultūru dažādību un vērtībām, kas mūs vieno.

Mūsu skolas 3. – 8. klašu (2., 3. un 4. grupas) audzēkņi kopā ar savām audzinātājām Daci, Kristīni un Jeļenu skolotājas Daces vadībā pilnveidoja savas zināšanas par Latviju Eiropas Savienībā, visi kopā pārrunājām ar demokrātiju un Eiropas vēsturi, Eiropas valstu ieguvumiem un prioritātēm saistītus jautājumus. Īpaši mazākie bērni izrādīja lielu interesi par Eiropas Savienības simboliem, piemēram, cik zvaigžņu un kāpēc ir Eiropas Savienības karogā?

Viktorīnas veidā tika nostiprinātas bērnu zināšanas par daudziem jautājumiem, piemēram:
• kurā datumā tiek svinēta Eiropas diena?
• kam par godu tiek svinēta Eiropas diena?
• kāpēc tika izveidota Eiropas Savienība?
• kurā gadā Latvija pievienojās Eiropas Savienībai.
• cik gadu šogad aprit, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts?
• kādas ir Eiropas Savienības vērtības?

Pasākumā tika pilnveidotas skolēnu zināšanas un izpratne par mums Eiropas Savienībā, rosināta zinātkāre, kritiskā domāšana, kā arī stiprināta pilsoniskā kompetence.
Par atminētajiem jautājumiem katrs tika apbalvots arī ar saldām balvām, bet galvenais jau bija svētku sajūta, prieks un lepnums par savu valsti.

Skolotāja Dace skolēniem lasa no lielas lapas.

Skolotājas Dace un Jeļena ar skolēniem, kas sēž skolas solos.

Teksts un foto: Kristīne Saliņa

 

Skip to content