Komentāru nav

Tematiska nodarbība “Lieldieniņas braukšus brauca”

Vizuālās mākslas stundās notiek zināšanu, prasmju, iemaņu nostiprināšana, skolēnu iztēles bagātināšana, radošuma veicināšana. Izstrādājumu gatavošana pakārtota gadalaikiem, latviešu tautas tradīcijām.

19. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākumā mākslā dominē jauns stils – jūgendstils, kam raksturīgi dabas motīvi (augi, dzīvnieki, putni), liektas līnijas. Šī stila pazīmes vērojamas arī vitrāžās.

Teksts un foto: skolotāja Ligita Zvirbule

Divas meitenes sitas ar olām. Zēns un meitene sitas ar olām.

Visi foto attēlu galerijā