No comments yet

Starppriekšmetu saikne – caurviju prasmes

Ķīmijas skolotāja Anita Baumane sadarbojas ar Vizuālās un taktilās mākslas skolotāju Baibu Piku. Apgūstot tēmu Nafta, skolēni izveidoja četras prezentācijas un sadarbībā ar skolotājām kopsavilkumus par katru apakštēmu.

9.a kl. skolēns  Ilja Slotins izveidoja informatīvu plakātu par Naftas rašanos, ķīmiskām un fizikālām īpašībām, pārstrādi un pielietošanu.

Plakāts ir pielietojams gan kā mācību materiāls citām klasēm, kas apgūs šo vielu gan kā atgādne.

Veidojot plakātu skolēns apgūst datorprasmes un strukturālas domāšanas prasmes, kas nākotnē var būt noderīgas jebkurā profesijā. Darba gaitā 9.a klases skolēni mācījās sekot klasesbiedru veikumam un būt atbildīgi par grupas kopējo darbu.

Iļjas Slotina darbs "Nafta"
Iljas Slotina informatīvais plakāts “Nafta”.
Skip to content