No comments yet

Sociālo zinību stunda 3. klasei

Lai labāk sapratu, kas ir uzņēmums, uzņēmējs un uzņēmējdarbība, 3. klase aicināja ciemos cilvēku, kam darbs ir saistīts ne tikai ar mūsu skolu, bet arī ar uzņēmumu SIA “NexAll”. Sociālo zinību stundā skolēni, tiekoties ar viesi, uzdeva viņiem interesējošus jautājumus un noskaidroja, kā rodas ideja veidot uzņēmumu, kādām prasmēm ir jāpiemīt uzņēmuma vadītājam, cik viegli vai sarežģīti ir vadīt savu uzņēmumu. Skolēni tagad zina, kā strādā uzņēmums.

Paldies Aigai par jauko un iedvesmas pilno stāstījumu un atbildēm uz bērniem interesējošiem jautājumiem!

Aiga stāsta klases priekšā, bērni solos klausās.

Skolotāja Dzintra un Aiga ar skolēniem klases priekšā.

Aiga klases priekšā stāsta

Teksts un foto: sk. Dzintra Pokule

Skip to content