Komentāru nav

Saulīte spīd visiem, visiem…

Gada viskrāšņākais mēnesis – maijs atnāk ar sauli un prieku – prieku par pavasara ziedu smaržu, spirdzinošo lietutiņu, skanīgajām putnu balsīm. Bet vislielākais prieks ir par mīļajiem svētkiem – Mātes dienu un Ģimenes dienu.

Vissvarīgākais cilvēkam ir ģimene. Savās pārdomās par to dalījās C klašu skolotāji. Savukārt skolēni sveica visus savus mīļos ar sirsnīgiem dzejolīšiem un skanīgām dziesmām. Bezgalīga mīlestība izskanēja Viktorijas, Kirila un skolotājas Ivetas kopīgi spēlētajā muzikālajā priekšnesumā.

Lai visiem prieka un sirsnības piepildīti svētki!

|Teksts: Skolotāja Inese Feldmane

Video: Skolotāja Dzintra Makarova