No comments yet

Nodarbība “Cieni sevi un citus internetā!”

Pasākuma vadītājas konfernču zāļē rāda prezentāciju un stāsta. Skolēni klausās.

2023. gada 13. februāra pēcpusdienā Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra plašajā konferenču zālē pulcējās mūsu skolas 4. – 8. klašu (2. un 3. grupas) skolēni kopā ar savu 2. grupas audzinātāju Kristīni S. un 3. grupas audzinātāju Daci I. uz pasākumu par drošību internetā “Cieni sevi un citus internetā!” Latvijas Neredzīgo bibliotēkas enerģisko darbinieču Līgas un Ievas vadībā ar mērķi pilnveidot mūsu skolēnu izpratni par cieņu, atbildīgu un jēgpilnu interneta un moderno tehnoloģiju izmantošanu.

Pasākuma vadītājas stāsta. Zālē sēž skolēni un skolotājas.

Uz lielā konferenču zāles ekrāna tika demonstrēta izglītojošu video kopa par riskiem un apdraudējumiem internetā, par dezinformāciju un cieņas nozīmi savstarpējā komunikācijā internetā, sociālo tīklu ietekmi, pārmērīgu aizraušanos ar internetu, līdzsvaru ikdienas aktivitātēs u.c. būtiskiem jautājumiem. Pēc katra video noskatīšanās abas bibliotekāres aktīvi diskutēja ar mūsu auditoriju, aicināja dalīties ar savu pieredzi, rosināja mūs visus nopietni padomāt par savām aktivitātēm internetā un kā tās var ietekmēt ne tikai mūsu tagadni, bet arī nākotni. Pasākuma noslēgumā visi kopā spēlējām spēli “Atmini ar internetu saistītus terminus!”, kuras norises laikā bibliotekāres deva atjautīgus un asprātīgus aprakstus par lietām, kas saistītas ar internetu un datoru, bet mums pārējiem bija jāatmin, kas tas ir. Paldies abām bibliotekārēm par šo interesanto pasākumu, kas rosināja ikvienu padomāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

Skolēni sēž krēslos, bet viena meitene stāsta zāles priekšā.

Foto un teksts: Kristīne Saliņa

Skip to content