No comments yet

Mārtiņdienas pasākums

Savu latviskumu un patriotismu mēs varam stiprināt, arī rūpējoties par mūsu tautas latvisko, kultūrvēsturisko tradīciju turpinājumu un attīstību. 2023. gada 8. novembra vakars 3. un 4. grupas bērniem kopā ar savām audzinātājām Kristīni un Daci bija aizņemts ar Mārtiņu latviskajām senču tradīcijām, latviskuma stiprināšanu caur latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu. 3. grupas brašie puiši ar latviešu tautas dziesmu par Mārtiņiem, muzicējot arī ar tautiskajiem mūzikas instrumentiem, Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra plašajā konferenču zālē skanīgi ieskandināja Mārtiņdienu. 3. grupas mārtiņbērni rosīgi parūpējās arī par telpas noformējumu, savukārt 4. grupa bija sagādājusi gardu Mārtiņdienas svētku cienastu.

Skolotāja Dace ar skolēniem sēž pusaplī skolas Aktu zālē.

Audzinātāja Dace visus mārtiņbērnus aizrāva ar Mārtiņdienas ticējumiem, budēļu masku simboliskās nozīmes skaidrojumu un mīklām. Pasākuma noslēgumā mūsu raibi maskotie ķekatnieki nebēdnīgi gāja rotaļās, lai piesaistītu svētību un pārticību.

Mārtiņdiena attēlu galerijā

Teksts un foto: Kristīne Saliņa

Skip to content