Komentāru nav

Lidojums pretī vasarai…

Strazdumuižas saimi- skolēnus, skolotājus, tehniskos darbiniekus, vecākus- sirsnīgi sveicam mācību gadu noslēdzot! Vēlam labu veselību, daudz prieka mirkļu un skaistu lidojumu pretī vasarai!

Gaisa baloni debesīs.

2. klases skolniece Marta un viņas vecāki mīļu paldies saka saviem skolotājiem un visiem skolas darbiniekiem.

Lapiņa ar uzrakstu: Es gribu pateikt paldies un skolotāju saraksts.

4. klases skolnieks Oskars saka paldies gan skolotājiem, gan visiem, kas pašaizliedzīgi strādā ārkārtas situācijā.