No comments yet

Krāsainās rokas sprādzes

RCB filiālē Strazds
Projektā “Skolēnu radīts produkts”

Divas skolnieces pie galda veido sprādzes.

Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā tika īstenots projekts: Skolēna radīts produkts. Skola 2030 programma paredz skolēnu iepazīšanos ar biznesa principiem divos mācību priekšmetos: Dizains un tehnoloģijas un Sociālās zinības. Skolēniem iesaka radīt produktu un to testēt. Vispirms skolēni radīja skices Gan Dizains un tehnoloģijas stundās pie Andas Mazvērsītes gan Vizuālās mākslas stundās pie Ligitas Zvirbules (8. kl.) un pie Baibas Pikas ((9.kl.).

Dizaina un tehnoloģiju stundās skolēni radīja rokas sprādzes no krāsās bagātām cilindriskām plastikāta pērlītēm. Vispirms izstrādāja skices. Izgatavošanas tehniku skolotāja Anda Mazvērsīte pielāgoja vājredzīgu un neredzīgu skolēnu iespējām. Rezultāts iepriecināja darītājus, visi grib savu darbu paturēt un valkāt vai dāvināt. Projekta noslēgumā tapa otrā izstāde “Krāsainās rokas sprādzes” Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālē Strazds. (Pirmajā izstādē eksponēti laminēti paliktņi B. Pika.)

Projekta ietvaros 9. – 12. klases skolēni Sociālajās zinībās pie Baibas Pikas pētīja rotaslietu stilu maiņu sākot no Hipiju laika lielajām pārmaiņām ASV 20. gs. 60:tajos gados. Izdarīja secinājumus kā Hipiju mode ir ietekmējusi Modes pasauli un attieksmi pret rotām: pašu darinātas un krāsainas rotas ir ienākušas modē. Viņu skices ietilpst pētījuma piedāvājamo ideju sadaļā.

Ar izstādes informāciju var iepazīties Strazds / Rīgas Centrālā bibliotēka bērniem:

https://www.rcb.lv/2022/04/krasainas-rokasspradzes-strazda/

Krāsainās rokassprādzes

Skip to content