No comments yet

Informatīvi izglītojošais pasākums ar radošo darbnīcu “Satin Latviju krāsainos dzīparos!”

Novembris Latvijas valstij un mums visiem ir ļoti īpašs mēnesis – Patriotu mēnesis, kad izzinām Latvijas vēstures gaišās un arī skarbās, izšķirošās lappuses par mūsu valsts vēstures likteņgriežiem, kad īpaši godinām un pateicamies tiem varoņiem, kas ziedojuši savu dzīvību par brīvu un drošu valsti. Lai godinātu mūsu tautas brīvības cīnītājus, kritušos varoņus, 2023. gada 16. novembra pēcpusdienā mūsu skolas 5. un 6. klašu audzēkņi kopā ar savu pēcpusdienas audzinātāju Kristīni Latvijas Neredzīgo bibliotēkā apmeklēja brīvās, neatkarīgās Latvijas 105. gadskārtai un tās brīvības cīnītājiem veltīto informatīvi izglītojošo pasākumu ar radošo darbnīcu skolēniem ,,Satin Latviju krāsainos dzīparos!”.

Četri skolēni pie galda veido, blakus stāv skolotāja Gundega un bibliotēkas darbiniece.

Latvijai un tās brīvības cīņās kritušajiem varoņiem veltītais pasākums svinīgi sākās ar bibliotekāru Gundegas un Valdas sagatavoto informatīvo vēstījumu skolēniem par latviešu rakstnieka, varonības, vīrišķības un pagātnes tēlotāja Aleksandra Grīna daiļradi, tuvāk iepazīstinot ar Aleksandra Grīna 1932.-1933. gadā sarakstīto monumentālo romānu “Dvēseļu putenis”, kurš ieguva īpašu popularitāti 2019. gada rudenī, kad Latvijā sāka demonstrēt pēc šī romāna motīviem uzņemto mākslas filmu. “Dvēseļu putenis” ir visu laiku iespaidīgākais latviešu valodā sarakstītais romāns par latviešu strēlnieku gaitām Pirmajā pasaules karā un brīvības cīņās, kurās 1918. gada 18. novembrī iegūtā valsts neatkarība bija jānosargā, lai latviešu tauta varētu dzīvot patstāvīgā, neatkarīgā, demokrātiskā valstī. Latvijas brīvības cīņu stāsta iedvesmoti, pasākuma turpinājumā mūsu skolēni Latvijas Neredzīgo bibliotēkas sirsnīgo, gādīgo darbinieču Gundegas un Valdas vadībā ar aizrautību naski ķērās pie Latvijas kontūrkartes darināšanas no kartona un dažādu krāsu dzijas. Darbošanās process un rezultāti sagādāja prieku un gandarījumu par paveikto gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šodienas pasākums ar radošo aktivitāti stiprināja patriotisma jūtas, piederības sajūtu un savas Dzimtenes mīlestību gan mazajiem, gan lielajiem pasākuma dalībniekiem un veicināja interesi par turpmāko sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas atsaucīgajām darbiniecēm.

 

Visi pasākuma foto attēlu galerijā

Teksts un foto: Sk. Kristīne Saliņa

Skip to content