No comments yet

Dalība konkursā

Uz galda fotogrāfija ar skolēniem, kas skatās lasāmā aparāta ekrānā palielinātu tekstu.

Mūsu skolas 2. klases skolēni piedalījās Bērnu slimnīcas radošo darbu konkursā „Klase ir atvērta un draudzīga visiem bērniem”. Skolēnu radošais darbs atzinīgi novērtēts.

Dalībnieku darbu attēli

Paldies skolotājai Dzintrai Makarovai par fotografēšanu un Kristera mammai par ieteikumu piedalīties!

Skip to content