No comments yet

Mārtiņi

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mūsu pirmsskolā gan bērni, gan pieaugušie ļoti gaida Mārtiņus. Šajā dienā var pārtapt par kādu meža dzīvnieku vai mājdzīvnieku, būt par sauli vai vēju, par garo sievu vai sietiņu, u.c. Un, tad pavisam negaidīti ieradās divi ciemiņi (sk. Sandra un Olga). Viņas atnāca ar Darba dziesmiņu, lai palīdzētu bērniem apdarīt vēl pēdējos darbus pirms ziemas atnākšanas, iemācīja bērniem spēlēt un dejot danci, minēt mīklas un iepazīt Mārtiņdienas ticējumus

Gaiļa zīmējums Latvju rakstu taktils darbiņš Gaiļa zīmējums ar uzraksu "Mārtiņi"

Skip to content