Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 5. un 6. jūnijā

Šī gada 5. un 6. jūnijā Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem tika organizēti un vadīti  profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem: 1. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. 2. Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem...

Continue reading

Rīgas 3. speciālās pamatskolas pedagogu seminārs

16. martā mūsu skolā viesojās Rīgas 3.speciālās pamatskolas pedagogi. Semināra “Vājredzīgu un neredzīgu bērnu ar kompleksiem traucējumiem mācību darba nodrošinājums” ietvaros, tika rādīta prezentācija, demonstrētas modernās tehnoloģijas un dažādi specifiskie mācību materiāli. Bija iespēja apmeklēt multisensorās un klašu telpas. Pedagogi tika iepazīstināti ar Braila rakstu, praktiski tika ierādītas orientēšanās pamatiemaņas...

Continue reading

Erasmus + projekts “Gatavi savai dzīvei” dalībnieki mūsu skolā

13. decembrī pie mums viesojās Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņu grupa ar pedagogiem Unu Anaiti un Inesi Lapiņu - Irbi, kuri vēlējās iepazīties, izprast, uzzināt vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas metodes. Šī pasākuma mērķis ir saistīts ar Erasmus + projektu "Gatavi savai dzīvei", lai uzzināt vidusskolēnu domas un vēlmes...

Continue reading