Komentāru nav

Skolā – attīstības centrā ciemiņi no Norvēģijas

No 16. līdz 20. septembrim The Western Norway University of Applied Sciences Vestland, Norway komanda viesojās Latvijā, lai studenti labāk izprastu speciālās izglītības piedāvājumu mūsu valstī, salīdzinātu to ar Norvēģijas izglītības sistēmu un veiktu maģistra darbu tēžu izstrādi. Visi 30 studenti apgūst speciālo pedagoģiju un strādā dažādās iestādēs Norvēģijā.

Lielākā uzmanība šajā braucienā tika veltīta speciālās izglītības jomai, kura apskata mācīšanas un mācīšanās procesa nodrošinājumu izglītojamiem ar redzes traucējumiem, jo Norvēģijā šo programmu piedāvā tikai vienā universitātē, tāpēc universitātes profesore Kirsten Helen Fleat, sadarbojoties ar savu asistenti studiju projektu nodrošinājuma jomā Madaru Ančereviču, studenti viesojās Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā, jo šobrīd, skola ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā visaptverošu atbalstu un informāciju tieši izglītojamo ar redzes traucējumiem mācīšanā.

Vizītes laikā studenti un pasniedzēji iepazinās ar izglītības sistēmu Latvijā, guva ieskatu darbā ar izglītojamiem, kuriem ir redzes traucējumi, kā arī iepazina skolas ikdienu, apmeklējot mācību klases un brīvā laika pavadīšanas nodarbības.

Supervīzijā studenti un pasniedzēji augstu novērtēja skolas personāla darbu pie katra skolēna izaugsmes veicināšanas, direktores L. Ģeidas izsmeļošo stāstījumu par savas iestādes darbu, kā arī skolā valdošo pozitīvo gaisotni, kura ir izglītojamos atbalstoša un mācīties rosinoša. Daudzi studenti atzinīgi novērtēja redzēto, ka pedagogs ir aktivitāšu ierosinātājs un ļauj skolēnam darboties, sasniegt vēlamo rezultātu pašam.

Komentāri ir slēgti.

Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai. vairāk informācijas

Lai uzlabotu lapas funkcionalitāti, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai.

Aizvert