Komentāru nav

Publikācija žurnāla “Skolas vārds” 2021. aprīļa numurā

Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra izglītības metodiķe Terēzas Landras raksts ”Paņemt rokā varavīksni”.

Lasīt rakstu: Žurnāla "Skolas vārds" vāks

Lasīt rakstu