Komentāru nav

Publikācija žurnālā “Izglītība un kultūra” 2021. g. Nr.1

Publikācija žurnāla “Zinātne un kultūra” 2021. gada janvāra numurā.

Dzintra Pokule ”Skolēnu ar redzes traucējumiem izglītošana attālinātas mācīšanas laikā”.

Lasīt rakstu