Komentāru nav

Personas ar redzes invaliditāti var ik mēnesi saņemt bezmaksas pielāgotās informācijas žurnālu

Latvijas Neredzīgo biedrības Izdevniecības nodaļā sākusies pieteikšanās pielāgotās informācijas žurnāla «Rosme» saņemšanai 2021. gadā.
Žurnāls «Rosme», kas iznāk jau no 1957. gada, ir bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar redzes invaliditāti. Tas palīdz mazināt redzes zuduma ietekmi uz personu un tās patstāvīgas sociālās funkcionēšanas iespējām.
Žurnāls iznāk palielinātā redzīgo rakstā, Braila rakstā, audio formātā kompaktdiskā, saņemot to pa pastu, un elektroniski — HTML formātā (īpaši piemērots lasīšanai balss sintēzes programmās), audio formātā, saņemot failus savā elektroniskajā pastā. Lasītājs var izvēlēties vienu no piedāvātajiem žurnāla formātiem.
Lai pieteiktos žurnāla saņemšanai, jāaizpilda iesnieguma veidlapa un tā kopā ar invaliditātes apliecības kopiju jānogādā žurnāla redakcijā personīgi, ar pasta vai e-pasta starpniecību (dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu). Iesnieguma veidlapa atrodama Latvijas Neredzīgo biedrības mājaslapas www.lnbiedriba.lv sadaļā «Pakalpojumi», «Žurnāls ROSME», «Žurnāls un tā saņemšana», žurnāla redakcijā, Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrā, Tiflotehnikas nodaļā un teritoriālajās organizācijās.
Ja sociālās rehabilitācijas pakalpojumam piesakās bērns līdz 14 gadu vecumam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis, papildus bērna invaliditātes apliecības kopijai iesniedzot arī pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (bērna dzimšanas apliecības kopiju).
Žurnālā, kas ik mēnesi nonāk pie lasītājiem, apkopota informācija par Latvijas Neredzīgo biedrības aktualitātēm, izmaiņām likumdošanā, kas skar personas ar redzes invaliditāti, notikumiem Latvijas Neredzīgo sporta savienībā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem; tajā iekļauti arī personu ar redzes invaliditāti literārie darbi, dzīvesstāsti, intervijas, pārdomas un pētījumi.
Latvijas Neredzīgo biedrības žurnāla «Rosme» redakcijas adrese ir Braila iela 3, Rīga, LV-1024. Jautājumu gadījumā zvaniet uz tālruņa numuru 67533887 vai rakstiet uz rosme@lnbiedriba.lv.

Iesniegums par žurnāla “Rosme” abonēšanu