Komentāru nav

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

 

Vispārizglītojošo skolu pedagogus aicinām piedalīties Rīgas Strazdumuižas vidusskolas- attīstības centra  organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos:

 

“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”

 

Norises laiki:
08.10. – 09.10.2020.
29.10.- 30.10.2020.
05.11.-06.11.2020.

Pieteikties