No comments yet

Orientēšanās un mobilitātes diena 5.-12. klasēm

Orientēšanās un mobilitātes diena

12.aprīlī Orientēšanās un mobilitātes diena norisinājās  pamatskolas un vidusskolas skolēniem. Neredzīgie izglītojamie rādīja savas spējas, patstāvīgi aizejot  uz kādu no maršrutiem, ko šajā mācību gadā  bija apguvuši individuālajās nodarbībās. Dalījās, kādus tehniskos palīglīdzekļus izmanto savā ikdienā. Izvērtēja tiflotehnikas stiprās un ne tik stiprās puses. Veica dažādus praktiskus uzdevumus. Skolēni sniedza atgriezenisko saiti par paveikto.

Orientēšanās un mobilitātes dienas dalībniekus vienoja labi padarīta darba sajūta un priecīgs noskaņojums.

Pateicamies visiem par piedalīšanos!

 

Attēli galerijā