No comments yet

Matemātikas skolotāju konference

 

ICVI Eiropas Profesionālo interešu grupu, mācīšanas un pedagogu sagatavošanas konference “Matemātikas prasmju uzlabošana neredzīgiem izglītojamiem”, norisinājās INSHEA institūtā Francijā no 15. līdz 17.aprīlim.

Konferencē piedalījās divas mūsu skolas matemātikas skolotājas, kas pārstāvēja Latviju 14 valstu vidū.

Konferencē tika izrunāta visu dalībnieku valstu esošā situācija neredzīgu izglītojamo izglītības procesa organizēšanā:
• Kādas darba metodes tiek pielietotas dažādos gadījumos ( gan izglītības iestādēs esošajiem, gan arī integrētajiem skolēniem).
• Pedagogi dalījās savā darba pieredzē.
• Daudz tika runāts par taktīlo materiālu sagatavošanas principiem un to pasniegšanas veidiem ( gan plaknē, gan telpiski).
• Par to, kā matemātiku saistīt kopā ar digitālajām ierīcēm, lai arī neredzīgie izglītojamie varētu “iet līdzi laikam”.
• Tika demonstrētas dažādas tehniskas ierīces zīmējumu nolasīšanai, to veidošanai un drukāšanai. Prezentēja arī neredzīgiem pielāgotos planšetdatorus ar Braila rindu.
• Tika runāts par uzdevumu pielāgošanu neredzīgiem izglītojamiem.
• Par grāmatu pielāgošanu un to sagatavošanu integrētajiem skolēniem.

Ar iegūtajām atziņā un jauno pieredzi, skolotājas dalīsies sanāksmē, kura tiks rīkota pārējiem skolotājiem skolā, kuri māca matemātiku un veido taktīlos materiālus skolas un integrētajiem skolēniem.