Komentāru nav

Informatīvs pārskats par attīstības centra 2017. gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem

Informatīvs pārskats par Strazdumuižas internātvidusskolas-attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem 2017.gada veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei pieškir speciālās izglītības attīstības centra statusu” 4.punktā minēto kritēriju izpildi:

Informatīvs pārskats par 2017.gadā veiktajām darbībām (Microsoft Excel dokuments)