• Sept2018

    Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma: Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. Kursu programmas apraksts Darba kārtība Pieteikšanās: http://www.riimc.lv/pedagogiem/profesionālā_pilnveide  

  • Aug2018

    Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem pedagogi un skolas darbinieki 8. jūnijā viesojās Pēterburgā K. Grota vārdā nosauktajā internātskolā Nr. 1. Pēterburgas skolas vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem skolotāji un izglītības metodiķi iepazīstināja ar skolu. Kopīgi ar Sanktpēterburgas kolēģiem dalījāmies pieredzē un ieguvām jaunas idejas darbam ar vājredzīgiem un...

  • Mai2018

    2018. gada 30. maija avīzē “Izglītība un Kultūra” publicēts raksts “Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs -Latvijas vājredzīgo un neredzīgo bērnu atbalstam”. Lasīt visu rakstu

  • Tinot latviešu tautas pasaku kamolu, skolēni no Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem izveidojuši nebijušu pasaku izlasi- “Strazdulēnu pasakas”. Pasaku izlasē ir apkopotas skolēnu mīļākās latviešu tautas pasakas. Izlasē iekļautas 29 pasakas. 28. maijā 2018.g. Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem izglītojamie un pedagogi devās...

  • 2018. gada 15.maijā avīzē “Diena” publicēts raksts “Vājredzīgs un neredzīgs bērns skolā. Vai protam sniegt atbalsta pasākumus?”. Lasīt visu rakstu