• Mar2017

    16. martā mūsu skolā viesojās Rīgas 3.speciālās pamatskolas pedagogi. Semināra “Vājredzīgu un neredzīgu bērnu ar kompleksiem traucējumiem mācību darba nodrošinājums” ietvaros, tika rādīta prezentācija, demonstrētas modernās tehnoloģijas un dažādi specifiskie mācību materiāli. Bija iespēja apmeklēt multisensorās un klašu telpas. Pedagogi tika iepazīstināti ar Braila rakstu, praktiski tika ierādītas orientēšanās pamatiemaņas...

  • Dec2016

    13. decembrī pie mums viesojās Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņu grupa ar pedagogiem Unu Anaiti un Inesi Lapiņu - Irbi, kuri vēlējās iepazīties, izprast, uzzināt vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas metodes. Šī pasākuma mērķis ir saistīts ar Erasmus + projektu "Gatavi savai dzīvei", lai uzzināt vidusskolēnu domas un vēlmes...

  • 2016. gadā 2. decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti un citu izglītības iestāžu pedagogi klausījās lekciju "Redzes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā". Lekciju vadīja mūsu skolas direktore Ligita Ģeida. Studenti bija atsaucīgi un ieinteresēti!