• Febr2018

  Pētījuma laiks: 29.01.2018. — 6.02.2018. Vieta: Strazdumuižas internātvidusskola attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem Autors: Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Kristaps Eduards Šerps Pētījuma dalībnieki:  9 neredzīgi 7.-12. klases izglītojamie   Saistībā ar Starptautiskā Bakalaurāta programmu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Kristaps Eduards Šerps organizēja pētījumu...

 • Vecāku sapulce

  3. februāris, 2018

  3. februārī skolā tika organizēta vecāku sapulce. Direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Rozīte klātesošos informēja par skolas darba aktualitātēm. Aktualizēja normatīvo aktu svarīgākos jautājumus. Izstāstīja par jauninājumiem izglītības sistēmā, tas ir- kompetenču pieeju. Metodiķe Dzintra Pokule iepazīstināja ar metodisko izstrādni “Ēdiena izvietošana šķīvī”. Psiholoģe Ilona Gintere informēja par izmaiņām piesakoties...

 • Janv2018

  2018. gada 25.janvāra avīzē “Izglītība un Kultūra” publicēts raksts “Neredzīgu un vājredzīgu skolēnu izglītošanai ir jābūt sistemātiskai”. Lasīt visu rakstu

 • 12. janvārī skolā viesojās studenti no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izglītības, valodu un dizaina fakultātes, studiju virziens-izglītība, pedagoģija un sports. Skolas direktore Ligita Ģeida studentiem vadīja lekciju “Redzes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā”. Lekcijas ietvaros, apmeklējot mācību stundas, studenti guva priekšstatu, kā izglīto skolēnus Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem...

 • Dec2017

  6. decembrī mūsu skolā viesojās Latvijas Universitātes optometrijas un redzes zinātnes 1. kursa maģistra studiju studenti. Studentus iepazīstinājām ar vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas specifiskajiem jautājumiem un tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu mācību procesā. Paldies, pasniedzējai Evitai Kassalietei par jauko sadarbību!