• Sept2019

  Pilnveides kursi

  27. septembris, 2019

  Arī šajā mācību gadā skolā-attīstības centrā norisinājās tālākizglītības kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Gan 19. un 20. septembrī, gan 26. un 27. septembrī pedagogi no vispārizglītojošajām skolām, tehnikumiem, speciālajām skolām un PII apguva zināšanas,...

 • Projekts A4BD

  27. septembris, 2019

  27. septembrī skolā-attīstības centrā viesojās Valsts aģentūras IKY dalībnieki, viņi iepazīstināja skolas izglītojamos ar starptautisko projektu, kurā darbojas pārstāvji no Francijas, Spānijas, Polijas, Latvijas, Kipras un Grieķijas. Projekta koordinators ir University of patras Dr. Ioannis Gialelis. Projekta mērķis ir izveidot astronomisko objektu datu bāzi un īpašu programmatūru, kas dotu iespēju...

 • No 16. līdz 20. septembrim The Western Norway University of Applied Sciences Vestland, Norway komanda viesojās Latvijā, lai studenti labāk izprastu speciālās izglītības piedāvājumu mūsu valstī, salīdzinātu to ar Norvēģijas izglītības sistēmu un veiktu maģistra darbu tēžu izstrādi. Visi 30 studenti apgūst speciālo pedagoģiju un strādā dažādās iestādēs Norvēģijā. Lielākā...

 • Foto: Laimdota Žirba Attēli galerijā

 • Jūn2019

  EPOS konference Rīgā

  3. jūnijs, 2019

  No 30. maija līdz 2. jūnijam Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, notika Eiropas Pediatrijas oftalmoloģijas (EPOS) konference. EPOS konference notiek vienu reizi gadā, katrā reizē izvēloties citu valsti. Baltijā konference notiek pirmo reizi. 2019. gada 2. jūnijā Eiropas pediatrijas oftalmoloģijas konferences darba grupā „Cerebrālie redzes traucējumi. Teorija, izpēte, diagnoze, dzīve” piedalījās...