Stundu saraksts tapšanas procesā.

Skatīt e-klase.lv, sadaļā “Dienasgrāmata”