• Dec2019

    11.decembrī Strazdumuižas internātvidusskolā-attīstības centrā pedagogi, fizioterapeiti, ergoterapeiti, skolu administrācijas pārstāvji tikās starptautiskā seminārā “Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem”. Semināra tēma -universālā dizaina pielietošana starpdisciplināras speciālistu komandas darbā audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem mācību procesā.

  • Publikācija žurnāla “Rosme” 2019. gada novembra numurā par agrīnās rehebilitācijas programmu Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā: Ludmila Alne”Ar mīlestību ir par maz, svarīgs ir atbalsts un kopā būšana. Lasīt rakstu

  • Nov2019

    29. novembrī VISC Speciālās izglītības nodaļas seminārā speciālo skolu direktoru vietniekiem Rīgas Strazdumuižas vidusskolu-attīstības centra speciālisti iepazīstināja klātesošos ar prezentāciju ‘’Atbalsts skolēniem ar redzes traucējumiem izglītības iestādēs”. Tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja ieskatīties centra darbā, apmeklējot mācību stundas un vērojot mācību procesu.

  • 7. un 8. novembrī skolā- attīstības centrā norisinājās kārtējie tālākizglītības kursi vispārizglītojošo skolu un PII pedagogiem “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Kā vienmēr skolotāji no vispārizglītojošajām skolām, speciālajām skolām un PII apguva zināšanas, prasmes un...

  • Okt2019

    19. oktobrī Rīgas Strazdumuižas vidusskola attīstības centrā norisinājās seminārs ”Agrīnās rehabalitācijas nodrošinājums Latvijā”. Semināra tēma: agrīnās rehabilitācijas nodrošinājums pirmskolas vecuma vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Pasākumā piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki: vājredzīgu un neredzīgu bērnu vecāki, pedagogi un citi speciālisti.