• Dec2020

    Latvijas Neredzīgo biedrības Izdevniecības nodaļā sākusies pieteikšanās pielāgotās informācijas žurnāla «Rosme» saņemšanai 2021. gadā. Žurnāls «Rosme», kas iznāk jau no 1957. gada, ir bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar redzes invaliditāti. Tas palīdz mazināt redzes zuduma ietekmi uz personu un tās patstāvīgas sociālās funkcionēšanas iespējām. Žurnāls iznāk palielinātā redzīgo rakstā,...

  • Darbīgā un radošā gaisotnē no septembra līdz novembrim norisinājušies tālākizglītības kursi ‘’Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” Rīgas Strazdumuižas vidusskolā- attīstības centrā. Tālākizglītības kursos piedalījās vispārizglītojošo skolu un PII pedagogi. Skolotāji apguva zināšanas, prasmes un iemaņas,...

  • Sept2020

      Vispārizglītojošo skolu pedagogus aicinām piedalīties Rīgas Strazdumuižas vidusskolas- attīstības centra  organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos:   “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”   Norises laiki: 08.10. – 09.10.2020. 29.10.- 30.10.2020. 05.11.-06.11.2020. Pieteikties

  • Apr2020

    Bērniem ar redzes traucējumiem attālinātās mācības iespējamas tikai ar palīglīdzekļiem. Pieredzē dalās skolas direktore, vecāki un izglītojamie.

  • Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstības centra direktore Ligita Ģeida stāsta par situāciju skolā, kur mācās bērni ar redzes traucējumiem.