• Nov2018

  Kompetences pilnveides programma

  24. novembris, 2018

  Arī 23. un 24. novembrī norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Paldies pilnveides programmas dalībniekiem par sirsnīgajiem vārdiem un laba vēlējumiem!

 • 9. novembrī mūsu skolā viesojās pārstāvji no Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra. Kolēģi dalījās pieredzē, uzsverot labās prakses piemērus un stiprās puses attīstības centru darbā: plānošanā, īstenošanā un realizēšanā. Attīstības centru pārstāvji vienojās par turpmāko sadarbību.  

 • 6. oktobrī mūsu skolā-attīstības centrā viesojās studenti no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un pasniedzēja Aija Studente. Speciālās pedagoģijas kursu ietvaros studenti tika iepazīstināti ar vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskajiem jautājumiem.

 • Arī 2. un 3. novembrī norisinājās pedagogu profesionālās kompetences tālākizglītības kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Šoreiz kursus apmeklēja 18 pedagogi no 9 dažādām izglītības iestādēm Latvijā.

 • Okt2018

  30. novembrī Lietuvā norisinājās starptautiskā konference “Atšķirīgi, bet kopā”- vājredzīgu un neredzīgu bērnu iekļaujošā izglītība. Konferencē piedalījās dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Itālijas, Nīderlandes un Polijas. Konferencē Eiropas valstu pārstāvji dalījās pieredzē par neredzīgu un vājredzīgu bērnu iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās. Par aktuālajām tendencēm iekļaujošajā izglītībā Eiropā informēja ICEVI (International Council...