• Jūn2017

    Informatīvs pārskats par Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem (speciālās izglītības attīstības centra) 2016.gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei pieškir speciālās izglītības attīstības centra statusu" 4.punktā minēto kritēriju izpildi. (Informācija precizēta 11.07.2017....