• Jūn2019

    Informatīvs pārskats par Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem (speciālās izglītības attīstības centra) 1.06.2018.-31.05.2019.(laika posms) veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu” 4.punktā minēto kritēriju izpildi. Atskaite...

  • 2016./ 2017. mācību gada Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniemveikto darbību analīze, realizējot funkcijas, atbilstoši 2016. gada 29. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu”. 2017./2018. gadā veikto darbību analīze (Microsoft Word dokuments)

  • Informatīvs pārskats par Strazdumuižas internātvidusskolas-attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem 2017.gada veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei pieškir speciālās izglītības attīstības centra statusu” 4.punktā minēto kritēriju izpildi: Informatīvs pārskats par 2017.gadā veiktajām darbībām (Microsoft Excel...

  • Jūl2017

    2016./ 2017. mācību gadā Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniemveikto darbību analīze, realizējot funkcijas, atbilstoši 2016. gada 29. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu”.2016./2017. gadā veikto darbību analīze (Microsoft Word dokuments)

  • Jūn2017

    Informatīvs pārskats par Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem (speciālās izglītības attīstības centra) 2016.gadā veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei pieškir speciālās izglītības attīstības centra statusu" 4.punktā minēto kritēriju izpildi. (Informācija precizēta 11.07.2017....