“Popiela” “C” klasēm

14. februārī C klašu bērni tikās “Popielā”. Atraktīvos priekšnesumos un jaukās dziesmās tika izspēlēts lāču ziemas miegs un pavasara gaidīšana, pacelšanās spārnos, vēja šalkas un lidojums ar gaisa balonu, sagaidot lietus pilsētā un līksmots par to, ka viss taču izdodas! “Saltie sniegi nokusīs” – kopīgā dziesmā vienojās dalībnieku kopkoris. Direktora...

Turpināt lasīt

Janīnas Kursītes viesošanās mūsu skolā

14.02.2017. mūsu skolā ar lekciju “Spēka vārdi folklorā” viesojās profesore J.Kursīte, kas sarakstījusi daudz grāmatu par folkloras jautājumiem, kā arī piedalījusies skolas projektu nedēļā “Mīts un tā nozīme latviešu folklorā”. Lekcija ieinteresēja klausītājus no 7.-12. klasei, un tie aktīvi piedalījās temata apspriešanā. Tāpēc profesore ierosināja skolēniem šo darbu izstrādāt projekta...

Turpināt lasīt

Rīgas Vokālās mūzikas konkurss “BALSIS – 2018”

13. februārī meiteņu trio – Elīza K. , Alise M., S. Šteinberga , kolektīva vadītājas Irēnas Ozoliņas vadībā, piedalījās Rīgas Vokālās mūzikas konkursā “ Balsis 2018”, izpildot trīs latviešu tautas dziesmas un iegūstot 1. pakāpes diplomu. APSVEICAM! Arī vokālā konkursa “Balsis” otrajā kārtā iegūts pirmās pakāpes diploms. Apsveicam!!!  

Turpināt lasīt

Izteiksmīgās runas konkurss – 2018

Ziemas baltā noskaņa mūsos rada vēlmi uzdrošināties būt drosmīgākiem un radošākiem. Tuvojoties Latvijas 100gadei, mums īpaši jāvelta uzmanība latviešu rakstniekiem un dzejniekiem. Ikdienas steigā mums jāspēj apstāties un ieklausīties dzejā. Lūk, šī gada, 9. februārī, dzejas rindās mūs aicināja ieklausīties Cipariņu, Burtiņu, Punktiņu, Komatiņu, Saulīšu klašu skolēni un 1. –...

Turpināt lasīt

Vecāku sapulce

3. februārī skolā tika organizēta vecāku sapulce. Direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Rozīte klātesošos informēja par skolas darba aktualitātēm. Aktualizēja normatīvo aktu svarīgākos jautājumus. Izstāstīja par jauninājumiem izglītības sistēmā, tas ir- kompetenču pieeju. Metodiķe Dzintra Pokule iepazīstināja ar metodisko izstrādni “Ēdiena izvietošana šķīvī”. Psiholoģe Ilona Gintere informēja par izmaiņām piesakoties...

Turpināt lasīt