Komentāru nav

Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 6. un 13. oktobrī

Šī gada 6. un 13. otobrī Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem notika profesionālās kompetences pilnveides programmas:
1. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem.
2. Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem.

Vispārizglītojošo skolu un PII pedagogi iepazinās ar iespējām pielāgot mācību procesu skolēniem ar redzes traucējumiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta nosacījumiem vājredzīgu un neredzīgu bērnu iekļaušanai vispārizglītojošās mācību iestādēs.

Kursu dalībniekiem tika dota iespēja vērot mācību procesu dažādos mācību priekšmetos, viņi uzzināja kā adaptēt un pielāgot mācību līdzekļus skolēniem ar redzes traucējumiem, kā redzes problēmas ietekmē mācību vielas apgūšanu, un kāda veida atbalsts būtu nepieciešams vājredzīgam vai neredzīgam skolēnam, ja tas integrēti mācās vispārizglītojošā mācību iestādē.
Pedagogi iepazinās ar informācijas tehnoloģijām, kas mūsdienās skolēniem ar redzes problēmām dod iespēju apgūtu mācību saturu, kas maksimāli tuvināts tam, ko apgūst citi vispārizglītojošo skolu skolēni.

Liela daļa laika tika veltīta praktiskām nodarbībām, lai kursu dalībnieki iegūtu priekšstatu un pirmās iemaņas darbā ar skolēniem ar redzes problēmām.

Nodarbību noslēgumā tika analizētas problēmsituācijas, kas saistītas ar kvalitatīvas izglītības iegūšanu vājredzīgiem un neredzīgiem skolēniem iekļaujošās izglītības kontekstā.

Kursi tiks organizēti arī 3. un 10. novembrī.

Pieteikšanās www.riimc.lv

Ieskats 13. oktobra kursu darbā:

Komentāri ir slēgti.

Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai. vairāk informācijas

Lai uzlabotu lapas funkcionalitāti, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai.

Aizvert