Informatīvs paziņojums par iepirkumu no 06.02.2014.

Identifikācijas numurs- SMIVS 2013/2 Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra iepirkuma komisija 2014.gada 31. janvārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu „Pārtikas preču piegāde Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem vajadzībām” ar SIA „S.A.V.” reģ. Nr. LV 40003226249 par līgumcenu EUR 73 767,10 (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro...

Turpināt lasīt