Agrīnās rehabilitācijas programma vājredzīgiem un neredzīgiem pirmsskolas vecuma bērniem 9.03. - 11.03.2018.