No comments yet

Analīze par attīstības centra veiktajām darbībām 2023./2024. mācību gadā

Informatīvs pārskats par Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra (speciālās izglītības attīstības centra) 1.06.2023.-31.05.2024. veiktajām darbībām un to rezultātiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu” 4.punktā minēto kritēriju izpildi.

Atskaite par 2023./2024. mācību gadā veikto darbu (Microsoft Excel dokuments)

Darba analīze par 2023./2024. mācību gadā paveikto (Microsoft Word dokuments)

Skip to content