Komentāru nav

7. klases skolnieka Madara darbs mācoties attālināti

7. klasē Madars bija atsaucīgs pakāpeniskai pārejai uz kompetenču izglītības pieeju. Paralēli skicēm par veco un jauno priekšmeta dizainu mācījās pielietot interneta materiālu plakāta izveidošanai par krīzes situācijas noteikumiem un mācību satura prezentācijai par Latvijas derīgajiem izrakteņiem, integrējot ar Ģeogrāfijas saturu.

Skolotāja Baiba Pika

 

Latvijas derīgie izrakteņi

Informatīvais materiāls par COVID-19