Komentāru nav

Paziņojums par lēmumu 19.11.2015.

Identifikācijas numurs- SMIVS 2015/2

Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centra iepirkuma komisija 2015.gada 19. novembrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu „Braila rakstāmmašīnu iegāde Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centram vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem vajadzībām” ar SIA „Exceed.” reģ. Nr. LV 44103079209 par 5608. (pieci tūkstoši seši simti astoņi euro,00 centi). Cena norādīta bez PVN 21%.