Komentāru nav

Informatīvs paziņojums par iepirkumu no 06.03.2015.

Identifikācijas numurs –SMIVS 2015/1
Strazdumuižas internātvidusskola- attīstības centrs rīko atklātu konkursu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām. Piedāvājumus var iesniegt līdz 10.04.2015.g. plkst. 10.00 Rīgā, Juglas ielā 14a pie atbildīgā administratora vai sekretāres.

Iepirkumu kontaktpersona direktores vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Ieva Klīve: e-pasts: smivs@riga.lv, tātrunis: +371 67819155