Informatīvi izglītojošais pasākums ar radošo darbnīcu ,,Satin Latviju krāsainos dzīparos!”
2023. gada 16. novembris