Informatīvs paziņojums par iepirkumu no 06.02.2014.

Identifikācijas numurs- SMIVS 2013/2 Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra iepirkuma komisija 2014.gada 31. janvārī pieņēma lēmumu slēgt līgumu „Pārtikas preču piegāde Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem vajadzībām” ar SIA „S.A.V.” reģ. Nr. LV 40003226249 par līgumcenu EUR 73 767,10 (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro...

Turpināt lasīt

Informatīvs paziņojums par iepirkumu no 04.12.2013

Identifikācijas numurs –SMIVS 2013/2 Strazdumuižas internātvidusskola- attīstības centrs rīko atklātu konkursu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām. Piedāvājumus var iesniegt līdz 06.01.2014.g. plkst. 10.00 Rīgā, Juglas ielā 14a pie atbildīgā administratora vai sekretāres. Iepirkumu kontaktpersona direktores vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos Ieva Klīve: e-pasts: smivs@riga.lv, tātrunis: +371 67819155

Turpināt lasīt

Informatīvs paziņojums par iepirkumu no 29.10.2013.

Identifikācijas numurs –SMIVS 2013/1 Strazdumuižas internātvidusskola- attīstības centrs rīko atklātu konkursu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām. Piedāvājumus var iesniegt līdz 03.12.2013.g. plkst. 10.00 Rīgā, Juglas ielā 14a pie atbildīgā administratora vai sekretāres. Iepirkumu kontaktpersona direktores vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos Ieva Klīve: e-pasts: smivs@riga.lv, tātrunis: +371 67819155

Turpināt lasīt