Direktore:
Ligita Ģeida
Tel. (+371) 67532022
Tel. (+371) 29449576
e-pasts: strazdis@latnet.lv ligitageida@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: iepriekš individuāli piesakoties
vai jebkurā laikā, iepriekš individuāli piesakoties

Direktora vietniece mācību darbā:
Sarmīte Rozīte
Tel. (+371) 67533181
e-pasts: sarmite.rozite@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: otrdienās plkst. 11:00 – 15:00

Direktora vietniece audzināšanas darbā:
Laimdota Žirba
Tel. (+371) 67533181
E-pasts: laizirba@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās plkst. 15:00 – 19:00;

Direktora vietniece finansiāli saimnieciskajā darbā:
Ieva Klīve
Tel. (+371) 67533081
Fax. (+371) 67532046
E-pasts: ievaklive@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: Pirmdienās plkst. 10:00 – 15:00

Direktora vietnieks informātikas jomā:
Uģis Krūkliņš
Tel. (+371) 28273089
E-pasts: ukruklins@edu.riga.lv
Pieņemšanas laiks: trešdienās plkst. 9:00 – 12:00;

Darbinieku pieņemšanas laiki.  var apskatīt šeit