Agrīnās rehabilitācijas programma vājredzīgiem un neredzīgiem pirmsskolas vecuma bērniem 9.03. – 11.03.2018.