Tikšanās ar latviešiem Norvēģijā

Aprīļa beigās Rīgas Latviešu biedrības, radošās apvienības jauniešiem  „TREPES” un Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem  un neredzīgiem bērniem pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju. Brauciens, kura galvenais mērķis bija nevalstisko  organizāciju Norvēģijā darbības un pieredzes iepazīšana,  tika rīkots projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm „ ietvaros. Trīs dienu...

Turpināt lasīt

projekts „Sabiedrībai atvērtas un savstarpēju integrāciju veicinošas skolas veidošana”

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta ietvaros tiks veikta sabiedrības iepazīstināšana ar vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, veidojot izpratni par viņu spējām, iespējām, speciālajam vajadzībām un no sabiedrības sagaidāmo atbalstu caur tematisku pasākumu organizēšanu skolā, uzaicinot skolēnu grupas no dažādām pašvaldības izglītības...

Turpināt lasīt

Projekts „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm”

(līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/054/022)  2013. gada 11.decembrī notika projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” uzsākšanas sarīkojums, ko Rīgas Latviešu biedrība īsteno sadarbībā ar partneriem – radošo apvienību jauniešiem „TREPES”, Strazdumuižas internātvidusskolu – attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Latviešu biedrību Norvēģijā. Mērķis Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto...

Turpināt lasīt