Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 22. un 29. septembrī

 22. un 29. septembrī skolā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi: “ Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”, “Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”.  Vispārizglītojošo skolu un PII pedagogi  klausījās lekcijas par to, kā redzes traucējumi...

Turpināt lasīt

Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 5. un 6. jūnijā

Šī gada 5. un 6. jūnijā Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem tika organizēti un vadīti  profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem: 1. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. 2. Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem...

Turpināt lasīt

Rīgas 3. speciālās pamatskolas pedagogu seminārs

16. martā mūsu skolā viesojās Rīgas 3.speciālās pamatskolas pedagogi. Semināra “Vājredzīgu un neredzīgu bērnu ar kompleksiem traucējumiem mācību darba nodrošinājums” ietvaros, tika rādīta prezentācija, demonstrētas modernās tehnoloģijas un dažādi specifiskie mācību materiāli. Bija iespēja apmeklēt multisensorās un klašu telpas. Pedagogi tika iepazīstināti ar Braila rakstu, praktiski tika ierādītas orientēšanās pamatiemaņas...

Turpināt lasīt

Erasmus + projekts “Gatavi savai dzīvei” dalībnieki mūsu skolā

13. decembrī pie mums viesojās Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņu grupa ar pedagogiem Unu Anaiti un Inesi Lapiņu - Irbi, kuri vēlējās iepazīties, izprast, uzzināt vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas metodes. Šī pasākuma mērķis ir saistīts ar Erasmus + projektu "Gatavi savai dzīvei", lai uzzināt vidusskolēnu domas un vēlmes...

Turpināt lasīt