• Nov2018

    6. oktobrī mūsu skolā-attīstības centrā viesojās studenti no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un pasniedzēja Aija Studente. Speciālās pedagoģijas kursu ietvaros studenti tika iepazīstināti ar vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskajiem jautājumiem.

  • Arī 2. un 3. novembrī norisinājās pedagogu profesionālās kompetences tālākizglītības kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Šoreiz kursus apmeklēja 18 pedagogi no 9 dažādām izglītības iestādēm Latvijā.

  • Okt2018

    30. novembrī Lietuvā norisinājās starptautiskā konference “Atšķirīgi, bet kopā”- vājredzīgu un neredzīgu bērnu iekļaujošā izglītība. Konferencē piedalījās dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Itālijas, Nīderlandes un Polijas. Konferencē Eiropas valstu pārstāvji dalījās pieredzē par neredzīgu un vājredzīgu bērnu iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās. Par aktuālajām tendencēm iekļaujošajā izglītībā Eiropā informēja ICEVI (International Council...

  • Strazdumuižas internātvidusskolā - attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem turpinās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Kursi notikuši 28. 09.2018. un 29. 09.2018, tāpat 13.10.2018. un 14. 10.2018. Vispārizglītojošo skolu, speciālo...

  • Sept2018

    14. septembrī Strazdumuižas internātvidusskolā - attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem sākām realizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Kā inovācija šajā mācību gadā ir tas, ka pedagogi programmu apguva divas...