• Apr2018

  Šogad Orientiešanās un mobilitātes diena notika 12. un 19. aprīlī. Skolēni tika sadalīti divās grupās, atbilstoši vecumposmam. Gan mazie, gan lielie skolēni jautrā noskaņojumā: orientējās vidē, gatavoja sviestmaizes, spēlēja domino un piedalījās citās aktivitātēs. Izglītojamie novērtēja padarīto, izteica ierosinājumus, priecājās par veiksmīgi pavadīto dienu. Paldies skolotājiem par iesaistīšanos aktivitātēs! Orentēšanās...

 • 3. un 10.aprīlī Latvijas Universitātes studenti mūsu skolā iepazinās ar vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskiem jautājumiem un tehnisko palīglīdzekļu izmantošanas iespējām mācību procesā. Attīstības centra speciālisti atbildēja uz studentu uzdotajiem jautājumiem. Studentu viesošanās attēlos:  

 • Febr2018

  Pētījuma laiks: 29.01.2018. — 6.02.2018. Vieta: Strazdumuižas internātvidusskola attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem Autors: Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Kristaps Eduards Šerps Pētījuma dalībnieki:  9 neredzīgi 7.-12. klases izglītojamie   Saistībā ar Starptautiskā Bakalaurāta programmu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Kristaps Eduards Šerps organizēja pētījumu...

 • Vecāku sapulce

  3. februāris, 2018

  3. februārī skolā tika organizēta vecāku sapulce. Direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Rozīte klātesošos informēja par skolas darba aktualitātēm. Aktualizēja normatīvo aktu svarīgākos jautājumus. Izstāstīja par jauninājumiem izglītības sistēmā, tas ir- kompetenču pieeju. Metodiķe Dzintra Pokule iepazīstināja ar metodisko izstrādni “Ēdiena izvietošana šķīvī”. Psiholoģe Ilona Gintere informēja par izmaiņām piesakoties...

 • Janv2018

  2018. gada 25.janvāra avīzē “Izglītība un Kultūra” publicēts raksts “Neredzīgu un vājredzīgu skolēnu izglītošanai ir jābūt sistemātiskai”. Lasīt visu rakstu