• Mai2018

    2018. gada 30. maija avīzē “Izglītība un Kultūra” publicēts raksts “Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs -Latvijas vājredzīgo un neredzīgo bērnu atbalstam”. Lasīt visu rakstu

  • Tinot latviešu tautas pasaku kamolu, skolēni no Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem izveidojuši nebijušu pasaku izlasi- “Strazdulēnu pasakas”. Pasaku izlasē ir apkopotas skolēnu mīļākās latviešu tautas pasakas. Izlasē iekļautas 29 pasakas. 28. maijā 2018.g. Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem izglītojamie un pedagogi devās...

  • 2018. gada 15.maijā avīzē “Diena” publicēts raksts “Vājredzīgs un neredzīgs bērns skolā. Vai protam sniegt atbalsta pasākumus?”. Lasīt visu rakstu

  • Apr2018

    Šogad Orientiešanās un mobilitātes diena notika 12. un 19. aprīlī. Skolēni tika sadalīti divās grupās, atbilstoši vecumposmam. Gan mazie, gan lielie skolēni jautrā noskaņojumā: orientējās vidē, gatavoja sviestmaizes, spēlēja domino un piedalījās citās aktivitātēs. Izglītojamie novērtēja padarīto, izteica ierosinājumus, priecājās par veiksmīgi pavadīto dienu. Paldies skolotājiem par iesaistīšanos aktivitātēs! Orentēšanās...

  • 3. un 10.aprīlī Latvijas Universitātes studenti mūsu skolā iepazinās ar vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskiem jautājumiem un tehnisko palīglīdzekļu izmantošanas iespējām mācību procesā. Attīstības centra speciālisti atbildēja uz studentu uzdotajiem jautājumiem. Studentu viesošanās attēlos: